Venale waarde
Naar trefwoordenlijst

De venale waarde van een onroerend goed is een andere uitdrukking voor de normale verkoopwaarde van een onroerend goed.

Onder de venale waarde van een onroerend goed verstaat men de prijs die men voor het onroerend goed normaal mag verwachten bij een verkoop nadat er voldoende publiciteit voor de verkoop gemaakt is en waarbij er een normale mededinging was van het aantal kandidaat- kopers.

Bij de registratierechten moet de venale waarde van een onroerend goed als basis voor de heffing van de rechten gebruikt worden. 

Voorbeeld
bij de verkoop van een onroerend goed, bij de aangifte van een onroerend goed in de successie, enz.

De venale waarde is echter niet altijd eenvoudig te bepalen. Een mogelijkheid is om de venale waarde te bepalen via de vergelijking met prijzen van gelijkaardige onroerende goederen, in dezelfde omgeving gelegen en in normale omstandigheden verkocht (= bepaling van de waarde via vergelijkingspunten).
 
 

Tekortschatting
Prijsbewimpeling