Opschortende voorwaarde
Naar trefwoordenlijst

Een opschortende voorwaarde is een voorwaarde waarvan de realisatie een verbintenis doet ontstaan. De overeenkomst is niet definitief zolang de voorwaarde niet vervuld is  

Ontbindende voorwaarde
CompromisAan een overeenkomst kan een opschortende voorwaarde verbonden worden. Dit wil zeggen dat de overeenkomst slechts bestaat op het moment dat de gestelde voorwaarde vervuld is.
De partijen laten het bestaan van hun overeenkomst dus afhangen van een toekomstige en onzekere gebeurtenis. Wordt de voorwaarde niet vervuld, dan is er uiteindelijk ook geen overeenkomst. Of andersom : enkel de verwezenlijking van de voorwaarde doet de verbintenis tussen de partijen ontstaan.

Bij een verkoop onder opschortende voorwaarde is de verkoop niet definitief zolang de voorwaarde niet vervuld is.

In een compromis zal vaak een opschortende voorwaarde voorzien worden. Er zal dan vermeld worden dat de verkoop gesloten wordt onder de voorwaarde van het bekomen van een krediet in hoofde van de koper binnen een bepaalde periode. Kan de koper binnen de bepaalde termijn geen krediet afsluiten, dan is er ook geen verkoop van het onroerend goed.

Een compromis moet normalerwijze ook verplicht binnen een termijn van vier maanden geregistreerd worden. Indien in een compromis echter een opschortende voorwaarde is opgenomen dan moet het compromis niet geregistreerd worden zolang de voorziene voorwaarde niet vervuld is.