Mensualiteit
Naar trefwoordenlijst

Het woord "mensualiteit" is een ander woord voor "een vast maandelijks bedrag".

De term wordt meestal gebruikt in verband met kredieten die terugbetaald worden via vaste maandelijkse bedragen.

Wanneer een krediet terugbetaald wordt via vaste maandelijkse bedragen dan zegt men ook dat het krediet terugbetaald wordt via mensualiteiten. De ontlener betaalt in dat geval gedurende de volledige looptijd van het krediet maandelijks dezelfde som af. Bij woonkredieten wordt meestal gekozen voor deze oplossing.

Opgelet
Ten gevolge van een renteherziening kan de maandelijkse betaling uiteraard groter of kleiner worden.
 

Aflossingsplan
Aflossingstabel
Vaste bedragen
Annu´teit
Vaste kapitaalaflossingen


Formule van vaste bedragen

Elke mensualiteit is samengesteld uit een gedeelte intrest en uit een gedeelte kapitaal.

In het begin van het krediet is het gedeelte intrest groter dan het gedeelte kapitaal. Voor de laatste aflossingen is de verhouding net omgekeerd. De mensualiteit wordt zodanig berekend dat aan het einde van het krediet het kapitaal volledig is terugbetaald aan de schuldeiser.

Schematisch voorgesteld :

Ontleend kapitaal = 100.000,00 EUR

Bij woonkredieten moet de mensualiteit altijd betaald worden aan het einde van elke maand. Men spreekt van een betaling "post numerando" (Indien de betaling gebeurt aan het begin van elke maand dan spreekt men van een betaling "pre numerando").