Investeringsplan
Naar trefwoordenlijstEen investeringsplan is een schematische voorstelling van de kosten van een investering en van de middelen waarmee de investering zal gefinancierd worden.

Aan de hand van een investeringsplan kan onderzocht worden of een bepaald project al dan niet financieel haalbaar is voor de investeerder.
 

Ook in het kader van een woonproject en het aangaan van een woonkrediet is het wenselijk om vooraf een investeringsplan op te stellen. Zo kunnen toekomstige bouwers of kopers van een woning een goed idee krijgen van de grenzen en de mogelijkheden die hun budget te bieden heeft.

Om het plan op te stellen kan u best vertrekken van een globale schets van de kosten en de middelen. Daarna kan met behulp van de nodige vakmensen (architect, aannemer, financieel raadsman, ...) een meer gedetailleerd schema uitgewerkt worden. Hoe beter het plan is uitgewerkt, des te beter krijgt u een zicht op alle factoren die bij de eigenlijke uitvoering van het project een rol zullen spelen. Hoe beter het plan is aangepast aan uw project, des te meer beschikt u over alle elementen die nodig zijn om het budget te schatten en onder controle te houden.