Annu´teit
Naar trefwoordenlijst


Het woord "annu´teit" is een ander woord voor "een vast bedrag dat jaarlijks betaald moet worden".

De term wordt meestal gebruikt in verband met kredieten die terugbetaald worden via vaste bedragen die jaarlijks betaald moeten worden.

Wanneer een krediet terugbetaald wordt via vaste jaarlijkse bedragen dan zegt men ook dat het krediet terugbetaald wordt via annu´teiten. De ontlener betaalt in dat geval gedurende de volledige looptijd van het krediet jaarlijks dezelfde som af.
 

Woonkrediet
Aflossingsplan
Aflossingstabel
Vaste bedragen
Mensualiteit
 
 
Ten gevolge van een renteherziening kan de jaarlijkse betaling uiteraard groter of kleiner worden.

In het kader van woonkredieten wordt een terugbetaling van het krediet via annu´teiten bijna nooit niet toegepast. De terugbetaling zal bij woonkredieten bijna altijd gebeuren via vaste maandelijkse bedragen (mensualiteiten) of via vaste maandelijkse kapitaalaflossingen en maandelijkse interestbetalingen.


Elke annu´teit is samengesteld uit een gedeelte intrest en uit een gedeelte kapitaal.

In het begin van het krediet is het gedeelte intrest groter dan het gedeelte kapitaal. Voor de laatste aflossingen is de verhouding net omgekeerd. De annu´teit wordt zodanig berekend dat aan het einde van het krediet het kapitaal volledig is terugbetaald aan de schuldeiser.

Schematisch kan het aflossingsplan van een krediet terugbetaalkbaar via annu´teiten voorgesteld worden op de volgende wijze :

Meestal zal de annu´teit betaald moeten worden aan het einde van elk jaar.

Nochtans is het best mogelijk dat in het aflossingsplan vastgelegd wordt dat de annu´teit betaald zal worden aan het begin van elk jaar. Gebeurt de betaling aan het einde van elk jaar dan spreekt men van een betaling "post-numerando". Gebeurt de betaling aan het begin van elk jaar dan spreekt men van een betaling "pre-numerando".